Curs: Cosmovisió americana antiga: de la cosmogonia a la cosmologia NOU! Curs 21/22

Curs: Cosmovisió americana antiga: un mosaic de tradicions

Curs: Art, arqueologia, història i antropologia d’Amèrica I: Zona andina