Presentació

L’Institut de Cultures Americanes Antigues és una institució que té entre els seus principals objectius exercir de centre d’investigació interdisciplinària que aglutini esforços amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de les antigues societats americanes, la complexitat de les quals obliga a afrontar nous reptes d’estudi per reconèixer la riquesa històrica del continent americà. Es per aquest motiu que l’Institut de Cultures Americanes Antigues desenvolupa els seus propis projectes d’investigació i col·labora estretament amb altres institucions que tenen la mateixa missió, ja siguin del nostre país o del context internacional.
En paral·lel a la seva funció com a centre d’investigació, l’Institut de Cultures Americanes Antigues es defineix com una institució en la que la transferència i sociabilització del coneixement són un dels seus principals puntals. Difondre el coneixement sobre les antigues civilitzacions americanes és un objectiu clau que s’efectua a través de la impartició de cursos, conferències, seminaris, visites guiades i tallers familiars dirigits al gran públic, ja que entenem que la funció última de la ciència es oferir els coneixements a la societat, més enllà de l’aportació en el camp estrictament acadèmic.
Desitjant que aquesta proposta sigui del seu interès, els convidem a participar en aquest projecte que neix a partir, sobretot, de la il·lusió, la cientificitat i l’interès en el passat d’Amèrica.