Visualizing Cusco

Reconstrucció virtual de la ciutat inca

El projecte “Visualizing Cusco” és una cooperació entre la Gerència de Centre Històric de la Municipalitat del Cusco, la Smithsonian Institution de Washington (Museu Nacional del Indigena Americà – MNAI), la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona-Espanya)i l’Insitut de Cultures Americanes Antigues per a la reconstrucció virtual de l’urbanisme de l’antiga capital del Tawantinsuyu. A partir de l’estudi de l’arquitectura inca conservada a la ciutat a la vall, ha estat possible desenvolupar els arguments necessaris per visualitzar de nou la desapareguda capital imperial inca. El Cusco és un laboratori privilegiat on als vestigis conservats d’època inca se li superposen diferents estrats històrics (colonial, republicà, modern i contemporani). Emergeix la capacitat que van tenir els inques per transformar de manera sostenible el medi natural gràcies al maneig d’una arquitectura i enginyeries sofisticades.
Per tal de restituir de manera virtual la part desapareguda dels antics edificis i conjunts, s’ha partit del dibuix sistemàtic de la ciutat històrica i de l’anàlisi arquitectònic i constructiu de les restes inques. L’Arqueologia de l’Arquitectura ha estat la metodologia aplicada per garantir el rigor científic dels resultats. Com a instrument atemporal desenvolupat en els últims 30 anys, aquesta disciplina contribueix amb diferents estratègies al diagnòstic, interpretació, gestió i conservació de la ciutat històrica. En un context en què la sostenibilitat de les ciutats passar per la consolidació, reutilització i conservació, l’Arqueologia de l’Arquitectura és un instrument eficaç per establir estratègies sostenibles de coneixement i intervenció en el teixit construït existent.